Aiheina mm. esityksemme hallituksen budjettiriiheen I TOP 20 -liikevaihtotiedustelu
Click here if you are having trouble viewing this message.
 
HPL:n mielestä hallituksen tärkein tehtävä syksyn budjettiriihessä on päättää työllisyyttä tukevista toimista.

Terveisemme hallituksen syksyn 2020 budjettiriiheen

Henkilöstöpalvelualan näkökulmasta tehokkain keino hillitä velkaantumista ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä on työllisyysasteen nostaminen 78 prosenttiin. Siksi koemme, että hallituksen tärkein tehtävä syyskuun budjettiriihessä on päättää työllisyyttä tukevista toimista.

Esitämme, että työllisyyden kasvua Suomessa tuettaisiin muun muassa 

  • asettamalla työ etusijalle työttömyysturvaa porrastamalla
  • mahdollistamalla määräaikaisuudet ilman erillistä perustetta
  • lakkauttamalla työttömyysputki ja 
  • panostamalla erilaisiin täsmä-, rekry- ja muuntokoulutuksiin.   


Ehdotamme myös, että työperusteisen maahanmuuton lupaprosesseja ja viranomaisasiointia nopeutettaisiin ja kehitettäisiin sujuvammaksi, tuloverotuksen kiristyksiä vältettäisiin ja sosiaaliturvaa uudistettaisiin siten, että työnteko olisi aina kannattavaa.  

Työvoiman saatavuuden edistäminen ja työmarkkinoiden vahvistaminen ovat myös pidemmän aikavälin keskeisimmät elinkeinopoliittiset tavoitteemme.

Lue budjettiriihiesityksemme >>

 
Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät ovat kesän jälkeen varovaisen optimistiset.

TOP 20 -tiedustelu kertoo: henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät ovat varovaisen toiveikkaat

Henkilöstöpalveluyritysten kokonaisliikevaihto oli tammi-kesäkuussa 637,5 miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihto laski lähes 16 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihdosta merkittävimmän osuuden eli yli puolet kattoivat teollisuuden ja rakentamisen toimialat sekä varasto-, kuljetus- ja logistiikkatoimiala. Jälkimmäinen kiri nyt selvästi ohi majoitus-, ravintola-, catering- ja vapaa-ajan palveluiden, joihin koronan vaikutukset ovat iskeneet rajusti.  

Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotukset vahvistuivat heinäkuussa ja ovat nyt ensimmäistä kvartaalia selvästi paremmat. Vakaantuneet suhdannenäkymät kertovat muun muassa koronarajoitusten purkamisesta ja rekrytointitoimeksiantojen lisääntymisestä kesän jälkeen. 


Tutustu liikevaihtotiedusteluun >>

 
 
Voit lukea jäsenuutisemme ja -tiedotteemme jäsensivuiltamme.